elektryka, SEP

Uprawnienia SEP – praktyczne porady związane z ich zdobyciem

Technologia Przemysł

Chcąc zdobyć uprawnienia SEP, konieczne jest wzięcie udziału w specjalistycznym szkoleniu. Następnie – po jego zakończeniu – należy zdać egzamin przed komisją. Dopiero po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kandydat zdobywa stosowne uprawnienia, aczkolwiek wymagają one okresowego odnowienia.

Kto może przystąpić do kursu?

Osoba, która chce nabyć sepowskie uprawnienia musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze – powinna ona posiadać minimum wykształcenie podstawowe, aczkolwiek zaleca się, aby miała ona podstawową wiedzę z zakresu elektryki, elektrotechniki itd. Po drugie, musi ona wziąć udział w krótkim szkoleniu. Długość jego trwania jest uzależniona od konkretnej, działającej na terytorium Polski placówki szkoleniowej. Warto jednak pamiętać, że czas trwania tegoż kursu to maksymalnie kilkanaście godzin. Oznacza to, że w przypadku SEP uprawnienia podstawowe są w zasięgu każdego i to nawet tych osób, które wcześniej miały z tym tematem niewiele wspólnego.

Jak zapisać się na kurs na uprawnienia SEP?

Na kurs może zapisać się każdy. Można to zrobić indywidualnie, albo też podejść do niego w ramach zorganizowanej grupy szkoleniowej. Co ciekawe, kursy takie są często organizowane na uczelniach lub w firmach. Uczestnictwo w kursie jest odpłatne, aczkolwiek jego cena jednostkowa zależy od wielu czynników, w tym od liczby osób, długości jego trwania itd. Jeśli chodzi o egzamin, to koszt uczestnictwa w nim wiąże się z opłatą wynoszącą dokładnie 10 procent minimalnego wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że na chwilę obecną trzeba za niego zapłacić około 300 złotych.

Co warto wiedzieć, posiadając sepowskie uprawnienia?

Każdy, kto posiada SEP uprawnienia musi je z biegiem czasu odnawiać. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy to zrobić po 5 latach od zdobycia uprawnień. Co ważne – z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które podwyższyły swój tytuł naukowy. Jeśli zatem technik elektryk zdobył w międzyczasie stopień inżyniera, nadal jest zobowiązany do zachowania wspomnianego, 5 letniego cyklu odnawiania uprawnień.

Podsumowując, zdobycie uprawnień sepowskich jest stosunkowo łatwe. Warto jednak pamiętać, że ich posiadanie niesie ze sobą odpowiedzialność za własne i cudze zdrowie i życie. Bądź co bądź – praca w obrębie instalacji elektrycznej wiąże się z koniecznością zachowania pewnych zasad bezpieczeństwa.