uprawnienia elektryka, kursy SEP

Uprawnienia SEP – jakie dają możliwości?

Technologia Przemysł

Uprawnienia SEP to jedne z najważniejszych uprawnień dla każdego elektryka. Pozwalają one na operowanie przy prądzie do określonego natężenia. Aby takie uprawnienia uzyskać, konieczne jest ukończenie odpowiednich kursów, zdobycie kwalifikacji i zdanie egzaminów. Jakie zatem możliwości daje posiadanie uprawnień SEP i dlaczego warto takiego uprawnienia uzyskać?

Rodzaje uprawnień SEP

Uprawnienia SEP podzielić można na trzy rodzaje. Pierwszym są uprawnienia G1. Kierowane są one do osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają oraz zużywają energię elektryczną. Drugi rodzaj uprawnień to uprawnienia G2. Te sepowskie uprawnienia kierowane są do tych osób, które zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają oraz zużywają ciepło. Natomiast trzecim rodzajem uprawnień SEP są uprawniania G3. Dedykowane są osobom, które zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają oraz zużywają paliwa gazowe.

SEP uprawnienia – jakie dają możliwości?

Uprawnienia SEP umożliwiają realizację wszelkich prac, które dotyczą eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych. Mowa tu o urządzeniach, które pracują pod napięciem nie wyższym niż 1 kV. Uprawnienia dają możliwość obsługi urządzeń oraz ich montażu. Sepowskie uprawnienia to realna szansa na rozwój zawodowy. Dziś wiele przedsiębiorstw w procesie rekrutacji wymaga posiadania właśnie takich uprawnień. Co ważne, uprawnienia SEP obowiązują nie tylko na rynku polskim, ale i zagranicznym.

Kursy SEP

Kursy SEP prowadzone są na terenie całego kraju. Po ukończeniu szkolenia kursant podchodzi do egzaminu. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu uprawnień SEP, które ważne są przez okres 5 lat. Obszar tematyczny kursów zawsze dostosowany jest do aktualnych wymagań i przepisów w zakresie elektryki. Aby przystąpić do kursu, należy być osobą pełnoletnią oraz posiadań minimum wykształcenie podstawowe.

Kursy pozwalające na uzyskanie uprawnień SEP cieszą się coraz większym zainteresowaniem. To dobry sposób na podwyższenie kwalifikacji zawodowych, a tym samym na rozwój zawodowy.