elektryk, SEP

Uprawnienia sep

Technologia

Jeżeli jesteśmy związani z branżą elektryczną, energetyczną bądź gazową, z pewnością mogliśmy się spotkać z takim określeniem jak sepowskie uprawnienia. Jednak w tym momencie z dużą dozą prawdopodobieństwa nasuwa się pytanie, czym tak właściwie są te uprawnienia, kto będzie ich potrzebował, w jaki sposób można je uzyskać, a także ile to kosztuje.
Krótko mówiąc, SEP to Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Organizacja łączy elektryków z całego kraju, zajmuje się sprawami naukowymi i technicznymi. Dodatkowo tworzą szkolenia oraz egzaminy, dzięki czemu możemy uzyskać zezwolenie na eksploatacje oraz dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

Do czego potrzebne są uprawnienia sep?

Warto zaznaczyć, że sep uprawnienia mogą zostać wydane dla dwóch różnych rodzajów prac, a mowa tutaj o dozorze oraz eksploatacji. Chcąc administrować przeglądami technicznymi i wszelką dokumentację musimy mieć uprawnienia dozoru. Na ten rodzaj powinny zdecydować się osoby, które znajdują się na stanowiskach kierowniczych, ale również właściciele firm. Warto wspomnieć, że ktoś z takimi uprawnieniami jest zapoznany z przepisami prawnymi dotyczącymi energetyki.
Jeżeli pracujemy jako monterzy, konserwatorzy, serwisanci albo obsługujemy urządzenia elektroenergetyczne, gazowe lub energetyczne potrzebujemy uprawnień związanych z eksploatacją. Takie uprawnienie sep powoduje, że określona osoba zna zasady bezpieczeństwa.

W jaki sposób możemy uzyskać uprawnienia sepowskie?

Chcąc zdobyć SEP uprawnienia, będziemy musieli wziąć udział w szkoleniu, które trwa krótko. Kolejnym krokiem będzie zdanie egzaminu przed komisją sep. Jednak warto zaznaczyć, że aby móc w ogóle podejść do kursu musimy mieć ukończone osiemnaście lat, a także posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe. Jeżeli chodzi o długość kursu, wszystko jest zależne od danej placówki szkoleniowej. Jednak będzie to w okolicach kilkunastu godzin. Warto dodać, że w kursie można uczestniczyć indywidualnie albo z grupą. Wszystkie uprawnienia, które uda nam się zdobyć będzie ograniczone czasowo. Musimy je odnowić po pięciu latach. Zdarza się, że kursy odbywają się na uczelniach technicznych. Egzamin przeprowadza się ustnie. Zapewne wiele osób zastanawia się, ile coś takiego może kosztować. Otóż cena wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia, a więc jakieś 250-260 złotych. Warto wziąć pod uwagę sytuację, kiedy nie zdajemy egzaminu. Wtedy ponownie musimy wnieść opłatę, jeśli chcemy następny raz przystąpić do egzaminu i mieć szanse poprawić swój wynik.