elektryka, prąd, SEP

Uprawnienia sep Warszawa

Technologia Przemysł

Praca przy urządzeniach prądotwórczych wymaga należytej wiedzy i stosownych kompetencji oraz uprawnień. Często nie wystarczy zdobycie zawodu elektryka czy wykształcenie się w tym kierunku. Duże zakłady pracy wymagają od swoich pracowników ogólnokrajowych uprawnień, m.in. sep.

Czym są uprawnienia sep?

Uprawnienia sep to rodzaj uprawnień zawodowych przyznawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które działa i egzaminuje pod patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Uprawnienia te można uzyskać w trzech głównych obszarach: urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz gazowych. Obecnie uprawnienia sep to niemal kwalifikacje obligatoryjne dla każdego, kto zamierza podjąć pracę w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy obsłudze, konserwacji czy serwisowaniu sprzętów elektrycznych czy gazowych.
Aby zdobyć uprawnienia sep należy posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie i mieć ukończone 18 lat. Jak widać nie ma tu więc żadnych restrykcyjnych wymagań i każdy chętny może spróbować swoich sił w branży elektrycznej czy gazowej.

Kurs i egzamin sep

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu sep jest pozytywne zakończenie kursu. Kursy sep są organizowane w każdym większym polskim mieście. Szkolenie sep Warszawa odbywa się zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej – w zależności od preferencji i możliwości kursanta. Szkolenia mają charakter multimedialnych i bardzo ciekawych prezentacji prowadzonych przez wykwalifikowanych fachowców.
Szkolenie sep Warszawa pozwala nabyć teoretyczne i praktyczne umiejętności, dzięki którym samodzielnie i bez nadzoru można serwisować, konserwować i obsługiwać urządzenia elektryczne, gazowe czy ciepłownicze. Aby zdobyć uprawnienia sep Warszawa należy zdać państwowy egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Regulacji Energetyki. Zaliczenie egzaminu skutkuje otrzymaniem państwowego świadectwa kwalifikacji, które jest ważne przez okres pięciu lat.
W związku z restrykcyjnymi przepisami BHP w większości zakładów przemysłowych uprawnienia sep są obligatoryjne. Uprawnienia sep Warszawa dają spore możliwości rozszerzania swoich zawodowych kompetencji i podjęcia zatrudnienia w wielu dużych stołecznych zakładach. Dlatego warto zadbać o zdobycie uprawnień sep Warszawa w trosce o swoją przyszłość i stabilność zatrudnienia.