ogień, ognisko, ppoż, sprzęt gaśniczy

Profesjonalne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Przemysł Technologia

Ogień to jeden z najbardziej niebezpiecznych żywiołów – jego działanie jest bardzo szybkie i tragiczne w skutkach, dlatego w budynkach stosuje się specjalne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych. Skutecznie nie tylko wykrywają ogień i dym, ale także zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia i ułatwiają przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej.

Systemy przeciwpożarowe – jaka jest ich rola?

Najważniejszą rolą systemów przeciwpożarowych jest zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia w budynkach, co ma na celu ratowanie życia i zdrowia ludzi, którzy znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Ponadto ich zadaniem jest także ułatwienie przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Systemy przeciw pożarowe to różnego rodzaju urządzenia, które sprawnie ze sobą współpracują i jest to co najmniej kilka instalacji, a każda z nich pełni inna rolę. Jest to między innymi instalacja, która ma na celu w sposób widoczny sygnalizować o zagrożeniu pożarem, oraz takie, które zapewniają oświetlenie awaryjne czy skutecznie usuwają dym i gorące powietrze.

Skuteczna sygnalizacja przeciwpożarowa

Nie da się ukryć, że priorytetem jest zawsze jak najszybsze wykrycie zagrożenia ogniem i przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej. Dlatego systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych składają się z urządzeń, tzw. detektorów ognia, które wykrywają niebezpieczeństwo już we wczesnej fazie i szybko wysyłają powiadomienie do centrali, która może mieć także połączenie ze strażą pożarną. Dzięki temu możliwe jest jak najszybsze przybycie wyspecjalizowanej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Detektory ognia umieszczane są w różnych miejscach w budynkach. Ponadto systemy przeciw pożarowe to także instalacje, które mają na celu zagwarantować awaryjne oświetlenie.

Zabezpieczenia p.poż – systemy oddymiające

Pierwszą oznaką pożaru może być dym. Ponadto jest on zawsze obecny przy każdym pożarze, a przy tym jest bardzo poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego. Zabezpieczenia p.poż składają się więc również z instalacji, które mają za zadanie usuwanie groźnego dymu, gorącego powietrza, gazów pożarowych i innych toksycznych produktów. Dzięki temu ułatwia się także przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej. Tak więc systemy przeciwpożarowe to instalacje konieczne między innymi w budynkach użyteczności publicznej, instytucjach czy punktach usługowych.