elektrownia, SEP

Kurs SEP 1kV – jak zdobyć uprawnienia?

Technologia Przemysł

Posiadanie uprawnień SEP to wymóg stawiany przed osobami aplikującymi do zawodów w sektorze energetycznym. Certyfikat kwalifikacji zawodowych dla elektryków, gazowników oraz ciepłowników można zdobyć po odbyciu kursu zawodowego. Podstawowe kwalifikacje wymagane dla większości zatrudnionych to uprawnienia SEP G1 do 1kV.

Kto musi mieć uprawnienia SEP do 1kV?

Uprawnienia SEP G1 obejmują zawody związane z pracą przy urządzeniach, instalacjach i sieciach, które zużywają, przetwarzają, wytwarzają lub przesyłają energię elektryczną. To bardzo szeroki zakres, w którym mieszczą się domowe instalacje elektryczne i sieci trakcyjne krajowe, małe urządzenia zasilane prądem i wielkie turbiny prądotwórcze.

Niezależnie od skali wymóg posiadania uprawnień dotyczy wszystkich, którzy wykonują prace związane z eksploatacją bądź nadzorem nad urządzeniami, instalacjami, sieciami. Nie znaczy to, że moc urządzeń nie ma żadnego znaczenia. Przeciwnie, ze względu na moc podzielono uprawnienia SEP do 1kV i uprawienia dla pracy z urządzeniami o napięciu znamionowym powyżej tej wartości.

Warto w tym miejscu podkreślić, że błędne jest ograniczanie uprawnień sepowskich z grupy G1 wyłącznie do zawodu elektryka. Większość urządzeń zasila się prądem, instalacje elektryczne są w sieciach ciepłowniczych i w urządzeniach gazowych, więc kurs SEP 1kV powyżej powinni ukończyć także fachowcy zajmujący się ciepłownictwem lub gazownictwem.

Kurs SEP 1kV – kto może być jego uczestnikiem?

Uprawnienia SEP do 1 kV zdobywa się na kursie, którego program oparty jest na wytycznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Podczas zajęć materiał podzielony na moduły tematyczne ma charakter teoretyczny oraz poglądowy. Zdobyte podczas kursu wiadomości uczestnicy wykorzystują podczas egzaminu końcowego, a po jego zaliczeniu otrzymują certyfikat potwierdzający posiadanie uprawnień SEP do 1 kV.

Kurs SEP do 1 kV online

Obecnie większość kursów na uprawnienia SEP organizowana jest zdalnie. Najczęściej są to materiały szkoleniowe umieszczone na platformach edukacyjnych, do których uczestnicy otrzymują dostęp. Z kursu można skorzystać po zalogowaniu z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Dzięki temu, że zajęcia nie odbywają się w czasie rzeczywistym możliwe jest korzystanie z zasobów platformy w dogodnym czasie w ciągu całej doby. Lekcje można przerywać i zatrzymywać, a następnie odtwarzać ponownie. Możliwość wielokrotnego powtarzania tych samych sekwencji wykładu czy filmów instruktażowych daje szansę na lepsze przyswojenie wiedzy, niż ma to miejsce podczas kursów stacjonarnych.

Uprawnienia SEP do 1 kV – cena kursu

Koszty kursu na uprawnienia sepowskie są zależne od rodzaju kursu. Kursy dające uprawnienia są droższe, od kursów odnawiających, które po upływie pięciu lat aktualizują zdobyte wcześniej uprawnienia.

Szkolenia online są tańsze od kursów stacjonarnych. To także forma preferowana z racji oszczędności kosztów pracy – na czas w którym odbywa się kurs sep 1kv pracodawca nie musi dawać pracownikom wolnego.

Przy zakupie kursów dla większej liczby pracowników oraz przy pakietach łączących uprawnienia G1, G2 i G3 oraz eksploatację i nadzór można negocjować zniżki.