narzędzia dla elektryka, uprawnienia elektryka

Egzamin SEP – dlaczego warto do niego podejść?

Przemysł Technologia

Jak podnieść swoje kwalifikacje i stać się bardziej atrakcyjnym na rynku pracy? Świetnym rozwiązaniem są zawsze szkolenia, które nie tylko pomogą nam zdobyć nowe umiejętności i wiedzę, ale również posiąść uprawnienia, które są przepustką do nowej i lepszej pracy. Tak jest w przypadku uprawnień elektrycznych. Jak zapisać się na kurs SEP Kraków?

Uprawnienia z zakresu nadzoru i eksploatacji

Kursy SEP Kraków to możliwość uzyskania trzech rodzajów uprawnień:

  • G1 obejmują sieci, instalacje i urządzenia, które przesyłają, wytwarzają, zużywają lub przesyłają energię elektryczną,
  • G2 obejmują swoim zakresem instalacje i urządzenia ciepłownicze,
  • G3 to uprawnienia z zakresu instalacji i urządzeń gazowniczych.

Każde z tych uprawnień można także uzyskać w odpowiednim zakresie, tzn. w nadzorze lub eksploatacji. Są one wydawane przez organ do tego uprawniony, czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich i zezwalają na pracę w charakterze elektryka, gazownika czy ciepłownika. Także ich ważność jest z góry określona, więc kurs SEP kierowany jest zarówno do osób, które jeszcze nie posiadają takich uprawnień, jak i do tych, którzy muszą posiadany certyfikat zaktualizować.

Jak wygląda kurs SEP Kraków?

Składa się on zarówno z zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę w sposób interesujący. Każdy kursant otrzymuje także niezbędne materiały. Istnieje także możliwość uczestniczenia w nich w sposób stacjonarny oraz online.

Aby zapisać się na kursy SEP Kraków, należy posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie oraz ukończone osiemnaście lat. Po odbyciu szkolenia przystępuje się do sprawdzianu nabytych w czasie kursu umiejętności oraz wiedzy teoretycznej. Egzamin SEP Kraków także składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, a jego zakres w pełni pokrywa się z materiałem realizowanym na kursie. Odbywa się on w wybranym przez kursanta ośrodku.

Kursy SEP Kraków – dlaczego warto?

Posiadanie dodatkowych umiejętności poświadczonych odpowiednim certyfikatem to sposób na podniesienie swoich kwalifikacji. Pozytywnie zdany egzamin SEP Kraków to uprawnienia, które są wymagane do podjęcia pracy w charakterze elektryka, gazownika czy ciepłownika – tym samym możemy ubiegać się o atrakcyjną pracę w bardzo różnych zakładach produkcyjnych czy instalatorskich.